Wszystkie znaki Glassini oraz Glasini należą do firmy Glassini Radosław Piekarczyk